Så fungerar ROT-avdraget 2016

rot1Från den första januari i år gäller andra regler för ROT-avdrag. Skillnaderna är dock inte särskilt stora och förhoppningsvis inte särskilt förvirrande. Men för säkerhets skull går vi igenom förändringarna så att det inte ska finnas några frågetecken kring hur det faktiskt fungerar.

Tidigare kunde du göra avdrag för 50 % av arbetskostnaden när du anlitade hantverkare som skulle utföra renovering, ombyggnad eller tillbyggnad. Detta till en summa av maximalt 50 000 kronor per person och år. Men från och med 1 januari 2016 har reglerna kring ROT-avdraget alltså förändrats en del.

De nya reglerna för ROT-avdrag
Nu gäller att subventionsgraden sänks – du kan dra av 30 % av arbetskostnaden upp till en summa av 50 000 kronor per person och år. Summan är alltså densamma men delen av arbetskostnaden du kan dra av har minskats. För mindre arbeten som du låter utföra i hemmet gör det här skillnad, ibland stor, ibland mindre. Vid större arbeten med höga arbetskostnader spelar det numera sänkta taket på 30 % ingen större roll. Du kan ju fortfarande dra av upp till 50 000 kronor.

Tänk på att du måste vara minst 18 år det år du köper tjänsterna du vill göra avdrag för. Och du måste tjäna minst 25 000 i månaden för att kunna tillgodogöra dig avdraget fullt ut. Tjänar du mindre får du göra mindre avdrag. För att få reda på exakt hur mycket du kan dra av om du tjänar mindre än 25 000 kronor i månaden, behöver du kontakta Skatteverket som håller koll på din skatt och kan berätta hur du ligger till.

I reda pengar innebär det här en skillnad i hur mycket du behöver köpa tjänster för, för att kunna nå upp till taket. För att kunna utnyttja avdraget till fullo räckte det tidigare med att köpa tjänster för 100 000 kronor – då kunde du dra av hälften det vill säga 50 000 kronor. I och med de nya reglerna måste du köpa tjänster – och det här gäller som sagt fortfarande endast arbetskostnader – för 167 000 kronor för att kunna ta del av avdraget fullt ut.

Fler ägare – större avdragsmöjligheter
Det kan löna sig att ha delat ägande av boendet. Är ni två som äger huset eller bostadsrätten tillsammans så kan ni dra av sammanlagt 100 000 kronor men måste ha arbetskostnader att betala som uppgår till 334 000 för att kunna utnyttja hela avdraget. Och är ni ännu fler stiger summan ni kan dra utefter det. Är ni till exempel tio personer som delar ägandet kan ni dra av upp till 500 000 kronor. Givet att alla ägare är över 18 år året ni köper tjänsterna och tjänar mer än 25 000 kronor i månaden.

Om du äger dina föräldrars bostad kan du även göra avdrag för arbeten som är utförda i den bostaden. Men kom ihåg att de 50 000 kronorna gäller totalt och per person, du kan alltså inte dra av mer pengar bara för att du äger fler bostäder än en.

Fortfarande gäller att du bara kan göra avdrag för arbetskostnaden, du kan inte göra dina avdrag för hantverkarens resor eller materialkostnader. För enkelhetens skull är det bra om din hantverkare kan specificera på fakturan eller offerten vad som är arbetskostnad, vad som är resekostnad och vad som är materialkostnad. Be din hantverkare att hjälpa dig med det så blir det lättare för alla inblandade.