Frågor & svar

rot2Här har vi försökt samla ett antal vanliga frågor och svar. Kanske är det fler som funderar på samma sak som du. Vi hoppas att du ska hitta ditt svar bland våra exempel nedan. I annat fall kanske du hittar svaren på någon av våra övriga sidor på denna sajt.

Hur mycket kan jag dra av om jag vill bygga en balkong på mitt hus?
Om du tjänar mer än 25 000 kronor i månaden kan man generellt säga att du kan dra av 30 % av arbetskostnaden för renoverings-, tillbyggnads- eller ombyggnadsarbeten utförda i din bostad. Detta kan du göra upp till 50 000 kronor per år och person. Är ni flera som äger bostaden har ni varsina 50 000 kronor att dra av. Tre personer som äger ger 150 000 kronor och så vidare. Summan kan dock påverkas även av vilken skatt du betalar och vad den kommunala fastighetsavgiften är. För exakta siffror kontakta Skatteverket.

Om jobbet utfördes 2015 men fakturan kommer 2016 – vilket år gäller för avdrag?
Avdraget gäller för det år som fakturan ska betalas, inget annat.

Jag är hantverkare – hur vet jag att mina kunder inte använt upp sin kvot för ett år?
Det är en fråga om tillit till kunden, men vill du vara säker att det finns utrymme för att använda skatteavdraget ska du fråga kunden om de använt ROT-avdrag tidigare under året. Du kan också dubbelkolla med Skatteverket – eller be kunden ge dig ett intyg från Skatteverket som visar deras tidigare kvot under året.

Jag tjänar mindre än 25 000 i månaden – hur mycket kan jag dra av?
Det går inte att säga exakt, utan det beror på hur mycket du tjänar, hur mycket skatt du betalar och vad den kommunala fastighetsavgiften är. Kontakta Skatteverket och be dem göra en tidig uppskattning av ditt ROT-avdrag eller så kan du själv räkna ut din skatt hos Skatteverket.

Jag och min bror äger en sommarstuga ihop som behöver renoveras – hur mycket kan vi dra av?
Ni kan från och med den 1 januari 2016 dra av 30 % av arbetskostnaden – upp till 50 000 kronor per person och år. I ert fall kan ni alltså dra av upp till 100 000 kronor per år.

Hur ansöker jag om ROT-avdrag?
Det gör i regel hantverkaren åt dig och du behöver därför inte göra något alls. Hantverkaren kan dock vara intresserad av att veta om du utnyttjat ROT-avdraget mer under året så han eller hon vet hur mycket du har kvar att dra av. Du kan få ett intyg från Skatteverket som visar hur och om du använt din kvot för ROT-avdrag under året.

Jag vill måla om mina köksluckor – kan jag göra avdrag?
Det beror på var arbetet utförs. ROT-avdrag kan bara göras om arbetet är utfört i din bostad. Du kan alltså bara göra avdrag om målaren gör arbetet hemma hos dig. Det gäller därför inte om målaren tar med sig dina luckor till sin verkstad och målar om dem där.

Jag renoverade mitt kök förra året och saker gick snett. Nu har jag fått bidrag från mitt försäkringsbolag för att återställa och laga den skada som uppkom vid renoveringsarbetet. Kan jag dra av för det arbete som görs för att ställa till rätta?
Nej det kan du dessvärre inte. Har du fått bidrag för återställandet har du inte rätt till ROT-avdrag för arbetskostnaderna i samband med det.

Min mamma behöver verkligen renovera sina två badrum, men det är jag som äger bostaden. Kan jag ändå göra avdrag för renoveringskostnaden?
Ja det kan du, eftersom det är du som är ägare till bostaden.

Vi har en tråkig bakgård på vårt hus och vi skulle vilja ta bort stenarna som ligger där och istället anlägga en ny gräsmatta. Kan vi göra avdrag för arbetskostnaderna för det?
Nej det kan ni tyvärr inte. Det räknas som markarbete och då faller det arbetet utanför vad som är godkänt och inte för ROT-avdrag.

Vi har ett sommarhus i Spanien – kan jag använda ROT-avdraget?
Ja det kan du, samma regler gäller nämligen utomlands som i Sverige. Se bara till att hålla extra noggrann koll på reglerna och se till att utövaren vet hur det svenska systemet fungerar.