Detta kan du göra ROT-avdrag för

rot3Det finns väldigt många olika gränser för hur och när man kan använda sig av ROT-avdraget. På Skatteverkets hemsida finns kompletta listor över gränsdragningar och situationsexempel. Här har vi försökt samla ett antal nyttiga exempel som visar dig hur ROT-avdraget fungerar och i vilka situationer det inte är tillämpligt.

Olika exempel på avdragsgilla situationer
Att bygga ett så kallat Attefallshus – ett mindre hus på maximalt 25 kvadratmeter som inte är bygglovspliktigt – ger ingen möjlighet till ROT-avdrag. ROT-avdrag gäller inte för nybyggen, bara renoveringar, om- och tillbyggnader. Vill du bygga om eller renovera en friggebod (maximalt 15 kvadrat) eller Attefallshus kan du göra ett ROT-avdrag.

Du kan göra avdrag för allehanda renoveringar, i hela huset – vare sig det gäller badrum, kök eller vardagsrum. Du får också göra ROT-avdrag för ombyggnationer och tillbyggnationer. Om du bor i bostadsrätt kan du endast göra avdrag för inre underhåll eftersom det bara är den inre delen som du som bostadsrättsinnehavare ansvarar för. Det yttre underhållet, såsom avloppsstammar, balkong, ytterdörr och fönster, är inte avdragsgillt för dig eftersom föreningen ansvarar för de delarna. Däremot kan du vara ansvarig för insidan av fönster och dörrar. Prata med din förening om vad som gäller i ditt hus.

Om ett träd står i vägen för en tillbyggnation, till exempel en altan eller utbyggnad, och trädet hindrar arbetet kan du få gör avdrag för att fälla det.

Du kan göra avdrag om du vill reparera eller göra en tillbyggnad på en altan som sitter ihop med bostadshuset. Det gäller dock bara om altanen är i trä eller är på gjuten platta. Du kan inte göra avdrag för att renovera eller bygga till altanen om du bor i bostadsrätt som har en altan.

Tillbyggnationer och markarbeten
Du kan få göra avdrag om du vill bygga till ett garage eller en carport som sitter ihop med ditt bostadshus – det måste sitta ihop med huvudbyggnaden till minst 75 %, eller om du har en dörr från bostadshuset till garaget.

Om du vill göra en tillbyggnad på ett uterum får du göra avdrag, givet att uterummet sitter ihop med huvudbyggnaden till minst 75 % eller har en dörr från huset till uterummet.

Vad gäller nya hus – du kan inte göra avdrag om du ska bygga ett helt nytt hus eller om du vill bygga om eller göra en tillbyggnad på ett nytt hus. Nytt hus definieras som ett småhus som är befriat från fastighetsavgiften, vilket nybyggda hus är de första fem åren.

Markarbeten kan ge rätt till skatteavdrag, men det beror alldeles på vilket slags markarbete du vill få utfört. Trädgårdsanläggning gills till exempel inte, medan borrning för bergvärme eller grävning för indragning av vatten eller avlopp eller bredband ger rätt till avdrag.
Om du vill byta värmeslag i ditt till bergvärme så kan du alltså dra av för arbetskostnaden för installation och borrning. Det gäller dock inte kostnad för maskinerna.

Om markarbete sker för att återställa marken i ursprungligt skick efter grävning eller dylikt kan arbetet vara avdragsgillt, men då måste det ske i direkt anslutning till själva det utförda arbetet.