Välkommen

ROT är en akronym för Renovering, Ombyggnad och Tillbyggnad och är ett skatteavdrag. Nya regler från och med 2016 är att 30 % av arbetskostnaden kan dras av, upp till 50 000 kronor per person och år. Är ni två som äger huset kan ni dra av upp till 100 000 kronor per år. Observera att avdraget bara gäller arbetskostnaden, du kan alltså inte dra av för material eller resor till exempel.

Kom ihåg att ROT-avdraget endast kan användas för bostäder, men gäller även för sommarstuga och fritidshus. Tänk på att summan 50 000 kronor gäller även om du äger fler bostäder, du kan bara dra av totalt 50 000 oavsett, summan ökar inte med antalet bostäder utan är kopplat till dig som person. På den här sidan hittar du svar på en hel del frågor om ROT-avdraget och om du vill ha exakta svar för hur avdraget gäller för just dig i din situation rekommenderar vi att du kontaktar Skatteverket. De hjälper dig att ta reda på om du kan få göra ROT-avdrag och i vilket omfattning.

start

ROT-avdragets historia
ROT-avdraget har funnits i Sverige sedan 2008 men testades redan 1993 i ett försök att stimulera byggindustrin. ROT-avdraget infördes för att försöka råda bot på alltför mycket svartjobb, alltså arbete som utförs för pengar betalda under bordet som inte skattas för. Det här är ett problem som byggbranschen brottats med länge och förhoppningen var att ROT-avdraget skulle göra om de svarta jobben till vita. ROT-avdraget har också införts för att ge privatpersoner större möjligheter att renovera eller bygga om sina hus eller lägenheter.

Kritik har framförts att de som använder skatteavdraget är mest höginkomsttagare som egentligen inte behöver varken avdrag eller att göra själva renoveringen. Många anser att det i och med ROT-avdraget blivit för billigt och lätt att renovera. Fullt fungerande kök åker ut på gatan när nya ägare flyttar in. Det ses som resursslöseri och ger en ojämvikt i samhället. Dessutom krävs att du äger ett hus eller bostadsrätt för att över huvud taget kunna utnyttja avdraget.

ROT-avdrag i bostadsrätter
Du kan göra ROT-avdrag för arbetskostnader i en bostadsrätt om det handlar inre underhåll. Inre underhåll innebär att arbetet sker inne i bostadsrätten, mellan dess golv, väggar och tak. Exempelvis om du ska måla eller tapetsera om, dra om elen, renovera köket eller badrummet.
ROT-avdraget gäller inte för yttre underhåll, alltså arbete som sker utanför bostadsrätten till exempel bygge av ny balkong, uteplats eller altan, renovering av fönstren, installation av ny ytterdörr, lagning av avlopp eller ett stambyte. Dessa delar av bostadsrätten ansvarar nämligen föreningen för och därför kan du som privatperson och bostadsrättsägare inte göra något avdrag.

För att du ska kunna göra avdraget måste du äga och bo i bostaden alternativt ha den som fritidsbostad. Du måste dessutom vara över 18 år det år du köper tjänsten.

En brasklapp dock – du som bostadsrättsägare ansvarar för insidan av såväl fönster som ytterdörr. Huruvida du kan göra avdrag eller inte regleras av bostadsrättslagen och föreningens stadgar som ska slå fast ansvarsfördelningen. Prata med din bostadsrättsförening för att ta reda på hur just din förening har delat upp ansvaret.